Temaside

#Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble avholdt mandag 9. september. Det ble valgt representanter til kommunestyrer, bystyrer og fylkesting over hele Norge. Mange steder fikk velgerne for første gang avgjøre hvem som skulle få makten i nye og større kommuner og fylkeskommuner.