#Stortingsvalget 2021

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Stortingsvalget holdes 13. september 2021. Da velges representanter til alle de 169 plassene på Stortinget.
Les hovedartikkelen