Temaside

#Stortingsvalget 2017

Valg

Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. CC BY ND 2.0

Høsten 2017 ble det holdt valg av representanter til Stortinget. Valgdagen var mandag 11. september. I noen kommuner var det valgdag også søndag 10. september. Samtidig med Stortingsvalget var det valg til Sametinget. Statens informasjon om valget finnes på valg.no.