Skilpadder er en orden av reptiler. Det finnes 318 arter skilpadder på verdensbasis. Skilpadder er lett gjenkjennelig med et lite hode og bred kropp, et hvelvet ryggskjold og et flatere bukskjold. Skjoldene beskytter dem, men gjør dem lite bevegelige. Hos landskilpadder er lemmene tykke og klumpete, hos havskilpadder lange og luffeformede. Som andre reptiler legger skilpadder egg på land. Skilpadder er de lengstlevende virveldyrene. Det eldste kjente nålevende individet er aldabrakjempeskilpadden Jonathan, som man antar klekket i 1832. Nedenfor er det presentert et utvalg artikler om skilpadder. Artiklene er sortert etter familier.
Les hovedartikkelen