Det lever 90 ulike pattedyr i Norge og i havområdene rundt.

Standard dsc 0058

isbjørn

Isbjørn, hvitbjørn, Ursus maritimus, er en rovdyrart i bjørnefamilien. Ved siden av kodiakbjørnen er isbjørnen verdens største bjørn og rovdyr, med totalvekt opp mot 800 kg.Normalt har isbjørn en k...