Sopplukking er en populær aktivitet på sensommeren og høsten. På denne temasiden har vi samlet noen gode matsopper. Det er lett å forveksle spiselig og giftig sopp. Ikke smak på sopp før den er kontrollert av en soppsakkyndig. Vær oppmerksom når du plukker, det finnes arter av sopp i Norge som er så giftige at selv en liten bit kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Andre sopper må kokes eller stekes lenge for å bli spiselige. For å unngå forgiftning må du bare spise sopp du er 100 % sikker på hva er, holde sopptypene hver for seg i kurven og oppsøke en soppkontroll. Norges sopp- og nyttevekstforbund tilbyr appen Soppkontroll, hvor du kan få gratis digital soppkontroll. Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 ved mistanke om forgiftning.