Palestinas historie

Siden 1948 har det historiske Palestina vært delt: Fra 1948 til 1967 mellom Israel, jordanske Vestbredden og egyptisk-okkuperte Gaza, og fra 1967 har Israel okkupert Vestbredden og Gaza. I 1993 ble de palestinske selvstyremyndighetene etablert, og disse kontrollerer delvis Gaza og deler av Vestbredden. For tiden før 1948, se Palestinas historie. Hele artikkelen