Laos’ samtidshistorie

Laos' historie begynner med opprettelsen av kongedømmet Lan Xang, «millioner elefanters land», i 1353, som regnes som det første egentlige laotiske rike. Senere ble området preget av borgerkriger, og Laos har vært lydrike under Myanmar, Thailand og Vietnam. De første europeere kom på 1600-tallet, og Laos ble en del av Fransk Indokina i 1893. Laos ble selvstendig i 1954. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Laos’ samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 7 artikler: