Kypros' samtidshistorie er tiden etter 1974, da den nordlige delen av øya ble okkupert av Tyrkia og i 1983 erklært for en selvstendig republikk under navnet Den tyrkiske republikken Nord-Kypros. Statsdannelsen er ikke blitt anerkjent av andre land enn Tyrkia, og opprettelsen ble fordømt av FNs Sikkerhetsråd. Kypros er i dag delt i en gresk-kypriotisk del (Kypros), og en tyrkisk-kypriotisk del (Nord-Kypros). Hele artikkelen