Kypros’ historie

Kypros' plassering øst i Middelhavet har ført til at kulturen gjennom historien har blitt påvirket av flere ulike sivilisasjoner, først og fremst gresk og tyrkisk. I dag er øya delt i en gresk-kypriotisk del (Kypros), og en tyrkisk-kypriotisk del (Nord-Kypros).Fra omkring 1200 fvt. foregikk gresk bosetting og seks greske kongedømmer ble etablert. Kypros var behersket av fønikere, assyrere, egyptere og persere til Aleksander den store erobret øya i 333 fvt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kjetil Fosshagen

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Kypros’ samtidshistorie

Inneholder 5 artikler:

E

  1. EOKA