Jordans samtidshistorie

Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jørgen Jensehaugen

PRIO Institutt for fredsforskning

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 5 artikler: