Jemens historie

Jemen var kjent som et gammelt arabisk kulturrike allerede ca. 1200 fvt. Landets beliggenhet ved innseilingen til Rødehavet har både i oldtid og nyere tid gitt landet en svært viktig strategisk posisjon. I antikken kontrollerte Jemen leveransene av viktige varer som krydder, røkelse og myrra. På grunn av sin fruktbarhet og sitt velutviklede jordbruk så vel som sin handelsrikdom ble Jemen i klassisk tid kjent som Arabia Felix (det lykkelige Arabia), og landet var da et av verdens rikeste. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel