Japans samtidshistorie

Fagansvarlig

Paul Midford

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 13 artikler: