Japans samtidshistorie

De alliertes politikk gikk ut på å avmilitarisere og demokratisere landet under indirekte styre av okkupasjonsmakten USA. En internasjonal krigsforbryterdomstol ble etablert 1946; 28 av nasjonens ledere og om lag 4200 andre ble dømt, general Tōjō var blant de seks av 28 som ble dømt til døden. Ultranasjonale organisasjoner ble forbudt og all statsstøtte til shinto religionen stanset, som en del av en politikk for å skille kirke og stat. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Paul Midford

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 13 artikler: