Japans samtidshistorie

Japans historie etter 1945 var lenge preget av andre verdenskrig. Japan inngikk i 1936 antikominternpakten med Tyskland og Italia, og gikk året etter til krig mot Kina. I 1941 angrep Japan Pearl Harbor og kom slik i krig med USA og de allierte. Landet kapitulerte 14. august 1945 etter at atombomber hadde utslettet Hiroshima (6. august) og Nagasaki (9. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Paul Midford

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 14 artikler: