Karsporeplanter

Karsporeplanter, plantesystematisk avdeling, de sporeplantene som er nådd høyest i utviklingen. De har ekte røtter, og det indre vev er utstyrt med ekte karstenger, kar, eller tilsvarende organer for vanntransporten. Alle har generasjonsveksling, men i motsetning til mosene er det her den ukjønnede generasjon som er best utviklet. Den kjønnede generasjon, forkimen, bærer antheridier og arkegonier; den er liten, blad- eller knollformet, og ofte underjordisk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Karsporeplanter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 kategorier:

  1. Eusporangiate bregner
  2. Kråkefotplanter
  3. Leptosporangiate bregner
  4. Snelleplanter

Inneholder 2 artikler: