Moser

Moser er planter, de er ofte små, men kan i enkelte miljø stå for en vesentlig andel av primærproduksjon (fotosyntese) og artsdiversitet slik som på myr og i fjellet.Ordet «mose» eller «mosi» kan i det norske språket bety både mosevokst og myr. Mye tyder på at det er brukt om vasstrukne mosetepper på myr. I det engelske språk brukes ordet «bryophyte» som stammer fra gresk og henspiller på at planten sveller når den blir fuktig.Et moseskudd består av en stengel med blader, og det kan bære en sporofytt. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kristian Hassel

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 43 artikler: