Moser

Moser er små planter uten røtter eller ledningsvev for opptak og transport av vann og næringsstoffer. Til tross for dette står mosene i enkelte miljø for en vesentlig andel av primærproduksjon (fotosyntese) og artsdiversitet, slik som på myr og i fjellet. I det norske språket er det ikke et klart skille mellom moser og lav, men biologisk er de svært fjernt beslektet. Hele artikkelen

Ny artikkel