Sopp

Fagansvarlig

Klaus Høiland

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 kategorier:

  1. Bygning, anatomi og økologi hos sopp
  2. Innholdsstoffer hos sopp
  3. Lav
  4. Soppsystematikk