Sopp

Fagansvarlig

Klaus Høiland

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 7 kategorier:

  1. Algesopper
  2. Bygning, anatomi og økologi hos sopp
  3. Innholdsstoffer hos sopp
  4. Koplingssopper
  5. Lav
  6. Sekksporesopper
  7. Stilksporesopper

Inneholder 170 artikler: