Lav

Lav er en betegnelse som brukes dels om de licheniserte soppene, det vil si sopp som lever i mutualistisk symbiose med alger, og dels om hele den symbiotiske assosiasjonen mellom en soppkomponent, mykobionten, og én eller flere algekomponenter, fotobionter. I denne symbiosen bidrar fotobionten(e) vesentlig som næringskomponent mens mykobionten danner det meste av selve sopplegemet, tallus. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Lav

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 101 artikler: