Slovenias historie er landets historie fra middelalderen og frem til 1992. Området som i dag er Slovenia ble i middelalderen underlagt Det frankiske riket, deretter Det tysk-romerske riket. Fra 1200-tallet vokste habsburgernes innflytelse i deler av dagens Slovenia, og omkring 1500 var hele Slovenia underlagt huset Habsburg og det østerrikske keiserriket (fra 1867 dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn).Den slovenske nasjonale bevegelsen vokste på 1800-tallet, sammen med idéen om et eget sørslavisk (jugoslavisk) rike. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel