Montenegros historie

Montenegros historie er preget av landets geografiske plassering nær mektigere nabostater. Montenegro var i middelalderen underlagt det bysantinske (østromerske) riket og deretter kongeriket Serbia. Da det serbiske kongeriket gikk i oppløsning på 1300-tallet, ble Montenegro et selvstendig fyrstedømme. I 1918 ble Montenegro en del av den nye staten Serbernes, kroatenes og slovenernes kongerike, som i 1929 fikk navnet Jugoslavia. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Montenegros historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Montenegros samtidshistorie

Inneholder 3 artikler:

N

  1. Nikita