Montenegros historie

Montenegros historie er preget av landets geografiske plassering nær mektigere nabostater. Montenegro var i middelalderen underlagt det bysantinske (østromerske) riket og deretter kongeriket Serbia. Da det serbiske kongeriket gikk i oppløsning på 1300-tallet, ble Montenegro et selvstendig fyrstedømme. I 1918 ble Montenegro en del av den nye staten Serbernes, kroatenes og slovenernes kongerike, som i 1929 fikk navnet Jugoslavia. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Montenegros historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel