Montenegros historie

Montenegros historie er preget av landets geografiske plassering nær mektigere nabostater. Montenegro var i middelalderen underlagt det bysantinske (østromerske) riket, mens Venezia hadde kysten, deretter kongeriket Serbia. Da det serbiske riket gikk i oppløsning på 1300-tallet, ble Montenegro et selvstendig fyrstedømme, men Det osmanske riket erobret store deler av territoriet. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel