Liechtensteins historie

Liechtensteins historie begynner med at den romerske provinsen Rhaetia ble opprettet i området. I folkevandringstiden var Liechtenstein befolket av den germanske folkestammen Alemanni, og etterhvert ble området en del av det tysk-romerske riket. Den sørlige delen av landet ble selvstendig i 1342, mens den nordlige delen kom med i 1434. I 1719 ble landet ble opphøyet til fyrstedømme av den tysk-romerske keiseren Karl 6, med navn etter fyrsteslekten Liechtenstein. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel