Kosovos samtidshistorie

Kosovos samtidshistorie er landets historie etter 1990. Kosovo var en del av Jugoslavia frem til føderasjonens oppløsning i 1992. I 1990 utropte Kosovo-parlamentet området til en republikk i Jugoslavia. I 1991 erklærte de seg som uavhengig stat, Republikken Kosovo, men forble under jugoslavisk styre, fra 1992 som en del av Serbia og Montenegro. Fra 1996 ble konflikten mellom den albanske geriljaen UÇK og sikkerhetsstyrker fra Serbia og Montenegro intensivert, og den utviklet seg til full krig fra 1998 til 1999, med massakrer og etnisk rensning. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kosovos samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel