Kosovos historie

Kosovo har vært bosatt siden steinalderen av forskjellige folkeslag. Området har vært innlemmet i flere forskjellige imperier og statsdannelser, og dets historie er tett forbundet med nabolandenes. Siden antikken har Kosovo vært et omstridt grenseområde, med flytende grenser, og underlagt romersk, bysantinsk, serbisk, osmansk og jugoslavisk styre.I 1990 utropte Kosovo-parlamentet området til en republikk innenfor Jugoslavia.For å lese om historien etter 1990, se en egen artikkel om Kosovos samtidshistorie. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kosovos historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Kosovos samtidshistorie

Inneholder 3 artikler:

U

  1. UCK