Kosovos historie

Kosovo har vært bosatt siden steinalderen av forskjellige folkeslag. Området har vært innlemmet i flere forskjellige imperier og statsdannelser, og dets historie er tett forbundet med nabolandenes. Siden antikken har Kosovo vært et omstridt grenseområde, med flytende grenser, og underlagt romersk, bysantinsk, serbisk, osmansk og jugoslavisk styre. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kosovos historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel