Grønlands historie

Grønlands eldre historie er historien fra den tidligste bosetningen av inuiter slo seg ned på øya og frem til den nordiske bosetningen døde ut i senmiddelalderen. for historien etter middelalder, se Grønlands nyere historie . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Grønlands historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Grønlands samtidshistorie

Inneholder 6 artikler: