Grønlands eldre historie er historien fra den tidligste bosetningen av mennesker på øya og frem til den nordiske bosetningen døde ut omkring 1450 evt. For historien etter 1500 evt., se Grønlands nyere historie. Hele artikkelen