Østens religioner

Religion, menneskers forhold til noe som er utenfor virkeligheten, som de anser for å være hellig. Det er vanskelig å gi én allmenngyldig definisjon på religion fordi religioner kan være veldig forskjellige og omfatte ulike religiøse forestillinger. En vanlig definisjon er at religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A. Jacobsen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 artikler:

L

  1. Laozi

O

  1. omoto