Igler er en gruppe virvelløse dyr som hører til leddormene. De er små dyr, vanligvis 2–5 cm lange. De fleste igler lever i ferskvann, noen arter finnes i fuktige områder på land, mens andre lever i marint miljø. Iglene er rovdyr eller snylter på andre dyr. Blodigle er en art som er fryktet, fordi den suger blod av blant annet mennesker, men de fleste igler lever av andre små dyr.. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel