Rustsopper er en stor gruppe sopp som gjerne angriper blad og stengler og andre deler av planten over jorda. Det finnes rundt 7000 rustsopper og rundt 265 av dem er funnet i Norge. Svartrust og gulrust er vanlige årsaker til sykdom på korn og gress.I soppsystematikk utgjør rustsoppene en egen klasse i rekken stilksporesopper. Rustsoppene deles i 14 familier som igjen deles i 164 slekter.. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel