Karsporeplanter er gruppene av planter som har karstrenger og som dermed kan frakte vann og mineraler fra røttene, men som formerer seg med sporer og ikke frø som frøplantene. Til denne gruppa hører blant annet kråkefotplanter, sneller og bregner. Flere av gruppene har hatt mye større utbredelse og større artsmangfold tidligere i Jordas utvikling, fra om lag 400 millioner år siden til frøplantene oppsto og etter hvert dominerte fra om lag 300 millioner år siden. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel