Bladmoser er en av de tre gruppene moser. De to andre gruppene er levermoser og nålkapselmoser. Felles for alle moser er at de er planter uten karstrenger, og at de formerer seg med sporer (ikke frø). Bladmoser har stengel med blad, i likhet med noen levermoser.Bladmoser er den mest artsrike av de tre mosegruppene. På verdensbasis er det kjent cirka 15 000 arter bladmoser. Hele artikkelen

Ny artikkel