Tettsteder i Norge

Tettsted er et begrep som i geografisk språkbruk benyttes synonymt med by, uavhengig av administrativ bystatus eller administrative grenser. Begrepet tettsted benyttes i Norge for å fange opp urbaniseringen utenfor de tradisjonelle bykommunene, enten det gjelder byenes forsteder eller selvstendige tettsteder ellers i landet. Folketallet i de største tettstedene i Norge varierer betydelig med det en ofte finner i oversikter over de største norske «byene». Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Tettsteder i Norge

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel