Det internasjonale fonetiske alfabetet

Det internasjonale fonetiske alfabetet er det mest utbreidde lydskriftsystemet for transkripsjon av språklydar. Det er eit fonetisk alfabet som lingvistar og andre bruker for å representera språklydar på ein eintydig måte. Symbola som er brukte i IPA, er stort sett bokstavar frå det latinske og greske alfabetet, eller dei er tilpassingar av dei bokstavane. Hele artikkelen