Elefantfugler

Elefantfugler er en gruppe utdødde, kjempestore fugler som levde på Madagaskar. De ble utryddet av mennesker, og de nyeste restene har blitt karbondatert til å være fra om lag 1000 år siden. Utryddelsen kan ha vært på grunn av jakt, men den kan også ha vært et resultat av utbredt sanking av egg eller habitatødeleggelse. Elefantfuglene regnes til de ikke flygedyktige (ratite) fuglene sammen med blant annet strutser, nanduer, emu, kasuarer, kivier, tinamuer og de utdødde moafuglene. Hele artikkelen

Ny artikkel