Fossekallfamilien

Fossekaller er en familie i ordenen spurvefugler. Den omfatter én slekt med fem arter som er utbredt i tempererte og fjellrike deler av Eurasia, Nord- og Sør-Amerika. Bare den vanlige fossekallen forekommer i Europa. Ruststrupefossekallen i Sør-Amerika anses å være truet. Fjærdrakten til fossekallene er overveiende brun eller grå, med innslag av hvitt. Hele artikkelen

Ny artikkel