Gjerdesmettfamilien

Gjerdesmetter er en familie i ordenen spurvefugler. Hos oss forekommer én art, gjerdesmett. Familien omfatter om lag 85 arter fordelt på 19 slekter. Alle artene forekommer i Amerika. Kun én art, gjerdesmett, finnes både i Amerika og i Eurasia. Seks av artene anses å være truet. Mange gjerdesmettarter har en brunaktig fjærdrakt med mørke spetter og slankt, buet nebb. Hele artikkelen

Ny artikkel