Ciklider

Ciklider er en stor gruppe av fiskearter som i Norge særlig er kjent som akvariefisker. I varmere deler av verden har ciklider betydning som matfisk. Et påfallende trekk ved ciklidenes atferd er deres velutviklede yngelpleie. Ciklidene utgjør i biologisk systematikk en egen familie. Denne plasseres vanligvis i ordenen piggfinnefisker. Nyere studier antyder at ciklidefamilien bør plasseres i en egen orden som kan kalles ciklidefisker (Cichliformes). Hele artikkelen