Bladsangerfamilien

Bladsangerfamilien er en gruppe små fugler som blant annet omfatter de velkjente norske artene løvsanger, gransanger og bøksanger. Gruppen regnes som en egen familie innenfor ordenen spurvefugler. Tidligere ble disse fuglene regnet til sangerfamilien. . Hele artikkelen