Norgesmesterskap og Kongepokalen

Norsk idrett har røtter tilbake til norrøn tid hvor også begrepet idrett kommer fra. Norge er en ledende nasjon for vinteridretter, og har også vært et foregangsland når det gjelder å få kvinner med i idretten. I dag inngår norsk idrett som en del av norsk kultur. I moderne tid har norsk organisert idrett gjennomgått en omfattende utvikling. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er Norges største frivillige organisasjon. Hele artikkelen