Norgesmesterskap og Kongepokalen

Norsk idrett har røtter tilbake til norrøn tid hvor også begrepet idrett kommer fra. Norge er en ledende nasjon for vinteridretter. I dag inngår norsk idrett som en del av norsk kultur. I moderne tid har norsk organisert idrett gjennomgått en omfattende utvikling. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er Norges største frivillige organisasjon. Hele artikkelen