New Zealands litteratur

Newzealandsk litteratur på engelsk er av relativt ny dato, i og med at immigrasjon  til landet begynte for alvor først i 1860-årene. Skildringer av New Zealand finnes fra James Cooks  reiser på 1700-tallet, og det finnes også andre tekster om landskapet, naturen og om møtet mellom maoriene  og de hvite, blant annet på dansk. Før 1840, i et land med liten befolkning og spredt bebyggelse, er det mangel på skriftlige kilder, men maorikulturen hadde en sterk muntlig tradisjon. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for New Zealands litteratur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel