Astrobiologi

Astrobiologi er læren om eller studiet av liv i universet. Astrobiologien søker å forstå byggeklossene som gir opprinnelse til liv og hvordan liv har eller kan ha utviklet seg. Kunnskap om opprinnelsen av liv på Jorda gjør det mulig å lete etter liv i universitet. Fagfeltet omfatter derfor blant annet astronomi og astrofysikk, men også geologi, biologi, kjemi, paleontologi og ingeniørfag; indirekte også filosofi og teologi. Hele artikkelen