Perus litteratur

Den første peruanske forfatteren av betydning var krønikeskriveren El Inca Garcilaso de la Vega (1539–1616). Kolonitidens litteratur var stort sett en gjenspeiling av moderlandets åndsliv. Juan de Espinosa Medrano (død i 1688) var en varm tilhenger av den spanske  barokke  dikter  Góngora, mens satirikeren Juan del Valle Caviedes viser seg som en selvstendig elev av Fransisco de Quevedo. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Perus litteratur

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 6 artikler: