Lappspurvfamilien

Lappspurver er en familie i ordenen spurvefugler. Lappspurv og snøspurv forekommer i Norge. Familien ble tidligere regnet som en del av buskspurvfamilien. Familien omfatter tre slekter med seks arter. Fire av disse finnes utelukkende i Nord-Amerika, mens lappspurv og snøspurv har en såkalt sirkumpolar utbredelse. Én art anses å være nær truet globalt. Hele artikkelen

Ny artikkel