Tanagarer

Tanagarer er en familie av fugler i ordenen spurvefugler. De står nær buskspurvene og blir av noen forskere regnet som en underfamilie innen buskspurvfamilien. Tanagarene omfatter rundt 225 arter i 62 slekter. Tanagarer er hovedsakelig utbredt i Sør-Amerika, men flere finnes også i Mellom-Amerika og Nord-Amerika. De fleste lever av frukt, andre av nektar eller insekter. Hele artikkelen

Ny artikkel