Tanagarer

Tanagarer, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Står nær buskspurvene og blir av noen forskere regnet som en underfamilie innen buskspurvfamilien. Omfatter rundt 225 arter i 62 slekter. De er hovedsakelig utbredt i Sør-Amerika, men flere finnes også i Mellom- og Nord-Amerika. De fleste lever av frukt, andre av nektar eller insekter. To nordamerikanske arter er tilfeldig påtruffet i Europa, men det foreligger ingen funn fra Norge (2003). Hele artikkelen

Ny artikkel