Det viktigste litterære språket på Haiti er fransk, men det finnes også haitisk litteratur på spansk, engelsk og kreolspråk. I tillegg går man ut fra at urfolkene på Haiti hadde en muntlig litteratur, men man vet i dag nesten ingenting om denne litteraturen. Dette skyldes hovedsakelig den spanske kolonimakten. Da spanierne erobret øya La Hipanola på 1500-tallet, ble en stor del av urfolket drept, og dermed ble også kulturen deres utslettet. Hele artikkelen