Nevrokirurgi

Nevrokirurgi er kirurgisk behandling av sykdommer og skader i nervesystemet, særlig hjernen og ryggmargen. Nevrokirurgi er en medisinsk spesialitet som forutsetter minst seks års videreutdannelse etter turnustjeneste. Med få unntak er norske nevrokirurger ansatt ved universitetssykehus. Det er fire nevrokirurgiske avdelinger i Norge som dekker hver sin helseregion: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) St. Hele artikkelen