Sopp

Sopp, eller Mycota, rike av organismer som mangler klorofyll (bladgrønt) og er avhengige av organisk næring. De lever enten som snyltere (parasitter) på levende organismer, hovedsakelig på planter og i mindre grad på dyr, eller som saprofytter på dødt organisk materiale. De kan også etablere næringsutveksling gjennom mutualisme (også kalt symbiose), f.eks. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Sopp

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 6 artikler: