Rekker og klasser av sopp

Fagansvarlig

Klaus Høiland

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 13 artikler: