Arter og grupper av sopp

Fagansvarlig

Klaus Høiland

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 253 artikler: