Smertebehandling

Smertebehandling, medisinsk behandling som lindrer eller fjerner smerter; kan klassifiseres etter type medikamenter som brukes, eller etter hvordan behandlingen gis. Smertene i seg selv kan også klassifiseres som akutte (tidsbegrensede) eller kroniske (varer over uker, måneder eller år). Tidsaspektet har stor betydning både for hvordan smertebehandlingen legges opp og for det endelige resultatet.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Johan Ræder

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 8 artikler: