Konkrement er et fagord på «stein» i kroppens huler eller vev, som nyrestein eller gallestein. Konkrementer oppstår ved utfelling av salter, gjerne rundt en kjerne av organisk forbindelse. Konkrementer er vanligst i urinveiene (nyre- og blærestein) og i galleveiene (gallestein). Hele artikkelen