Genetiske sykdommer og syndromer

Medisinsk genetikk, læren om arvelige egenskaper og biologiske mekanismer og strukturer med relasjon til arvelighet hos mennesket. Medisinsk genetikk er således den spesialiserte del av genetikken eller arvelæren (se genetikk) som omhandler mennesket.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arvid Heiberg

Universitetet i Bergen

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 120 artikler: