Sikkerhetsledelse i IT

Sikkerhetsledelse betyr innen IT å sørge for at informasjon og IT-systemer i virksomheten er tilfredsstillende sikret ut ifra et riktig og passende risikonivå.Risikonivå bestemmes ved gjennomføring av en risikoanalyse. IT-sikkerhetsledelse omfatter både menneskelige, tekniske og organisatoriske tiltak. Slike tiltak skal bidra til å hindre sikkerhetshendelser, oppdage dem når de inntreffer, og håndtere dem effektivt for å begrense uønskede konsekvenser.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Sikkerhetsledelse i IT

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 18 artikler:

H

  1. HTTPS